Viešinimo straipsnis UAB „Idėjos grafika“

UAB „Idėjos grafika“ įgyvendina projektą „Stalo žaidimų dizainų sukūrimas“

pagal priemonę Dizainas LT

Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-839 „Dizainas LT“ UAB „Idėjos grafika“ įgyvendina bendrai Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Stalo žaidimų dizainų sukūrimas“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0109.

Projekto įgyvendinimui įmonė įsigijo dizaino paslaugas ir jo įgyvendinimo metu bus sukurti 4 žaidimų dizainai ir  žaidimų pakuotės 4 dizaino sprendimai. Projekto tikslas – padidinti įmonės gaminio patrauklumą ir paklausą, bei įmonės produktyvumą, sukuriant naujus gaminio ir jo pakuotės dizainus. Projekto metu bus sukurti originalūs stalo žaidimų dizainai: šachmatai dviem žaidėjams; šachmatai trims žaidėjams; 3D šaškės dviem žaidėjams; Go bei žaidimų pakuotės 4 dizainai.

UAB “Idėjos grafika” gamyboje  naudoja naujausią techniką, vieną moderniausių frezavimo aparatų, todėl gaminiai išsiskiria modernumu ir itin aukšta kokybe.

Projektas “Stalo žaidimų dizainų sukūrimas” suteiks įmonei galimybę sukurti serijinės gamybos produktus, tuo sukuriant pridėtinę vertę, didinant darbo našumą bei įmonės pelningumą.  Stalo žaidimų dizainas rinkoje išsiskirs savo unikalumu bei originalumu. Stalo žaidimų dizaino sukūrimas ir įdiegimas UAB „Idėjos grafika“ padės kurti įmonės įvaizdį  ir didinti žinomumą Lietuvoje, tuo pačiu padidins įmonės konkurentingumą, darbo našumą bei įmonės pridėtinės vertės rodiklius, kurie ženkliai lenks vidutinius analogiškus panašia veikla užsiimančių įmonių rodiklius.

Kaip projekto rezultatas bus sukurti skirtingi stalo žaidimų ir jų pakuotės dizainai naudojant skirtingas medžiagų, matmenų, spalvų specifikacijas.

Projekto pradžia – 2017 m. balandžio mėn., pabaiga – 2018 m. kovo mėn.

Projekto vertė 16 950 EUR.