UAB „Idėjos grafika“ įgyvendina projektą „Stalo žaidimų dizainų sukūrimas“ pagal priemonę Dizainas LT. Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-839 „Dizainas LT“ UAB „Idėjos grafika“ įgyvendina bendrai Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Stalo žaidimų dizainų sukūrimas“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0109.

Projekto įgyvendinimui įmonė įsigijo dizaino paslaugas ir jo įgyvendinimo metu bus sukurti 4 žaidimų dizainai ir  žaidimų pakuotės 4 dizaino sprendimai. Projekto tikslas – padidinti įmonės gaminio patrauklumą ir paklausą, bei įmonės produktyvumą, sukuriant naujus gaminio ir jo pakuotės dizainus. Projekto metu bus sukurti originalūs stalo žaidimų dizainai: šachmatai dviem žaidėjams; šachmatai trims žaidėjams; 3D šaškės dviem žaidėjams; Go bei žaidimų pakuotės 4 dizainai.

UAB “Idėjos grafika” gamyboje  naudoja naujausią techniką, vieną moderniausių frezavimo aparatų, todėl gaminiai išsiskiria modernumu ir itin aukšta kokybe.

Projektas “Stalo žaidimų dizainų sukūrimas” suteiks įmonei galimybę sukurti serijinės gamybos produktus, tuo sukuriant pridėtinę vertę, didinant darbo našumą bei įmonės pelningumą.  Stalo žaidimų dizainas rinkoje išsiskirs savo unikalumu bei originalumu. Stalo žaidimų dizaino sukūrimas ir įdiegimas UAB „Idėjos grafika“ padės kurti įmonės įvaizdį  ir didinti žinomumą Lietuvoje, tuo pačiu padidins įmonės konkurentingumą, darbo našumą bei įmonės pridėtinės vertės rodiklius, kurie ženkliai lenks vidutinius analogiškus panašia veikla užsiimančių įmonių rodiklius.

Kaip projekto rezultatas bus sukurti skirtingi stalo žaidimų ir jų pakuotės dizainai naudojant skirtingas medžiagų, matmenų, spalvų specifikacijas.

Projekto pradžia – 2017 m. balandžio mėn., pabaiga – 2018 m. kovo mėn.

Projekto vertė 16 950 EUR.

UAB „Idėjos grafika“ siekdama padidinti įmonės patrauklumą, investuojant į originalių stalo žaidimų ir dėlionių bei jų pakuočių dizaino sukūrimą, įgyvendina iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą – „Originalių stalo žaidimų ir dėlionių dizaino sukūrimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0046.
UAB „Idėjos grafika“ – reklamos gamybos paslaugas teikianti agentūra, gaminanti lipdukus, stendus, iškabas, plakatus, dekoruotas vitrinas, spaudos gaminius, verslo dovanas bei atliekanti platų paslaugų spektrą. Įmonės komanda vienija dešimties metų patirtį turinčius specialistus, kurie sugeba suderinti inovacijas reklamos industrijoje, kliento poreikius, kūrybiškumą ir patikimumą. Savo gamyboje UAB „Idėjos grafika“ naudoja naujausią techniką, vieną moderniausių frezavimo aparatų, todėl gaminiai išsiskiria modernumu ir itin aukšta kokybe. Pasinaudodama DIZAINAS LT kvietimu Nr. 1 įmonė sukūrė tradicinių stalo žaidimų originalius dizainus ir sėkmingai paleido juos į pardavimą. Atsižvelgiant į klientų pageidavimus ir poreikius verslo dovanų rinkoje, ypač pozicionuojant Lietuvą įvairiose parodose ir pan., buvo priimtas sprendimas tęsti plėtrą šioje srityje ir sukurti 5 originalių stalo žaidimų ir dėlionių ir jų pakuočių dizainus.
Projektas „Originalių stalo žaidimų ir dėlionių dizaino sukūrimas“ suteiks įmonei galimybę sukurti serijinės gamybos produktus, tuo sukuriant pridėtinę vertę, didinant darbo našumą bei įmonės pelningumą. Stalo žaidimų ir dėlionių dizainai rinkoje išsiskirs savo unikalumu bei originalumu. Stalo žaidimų dizainų ir jų pakuočių sprendimo sukūrimas UAB „Idėjos grafika“ padės kurti įmonės įvaizdį ir didinti žinomumą rinkoje, tuo pačiu padidins įmonės konkurencingumą, darbo našumą bei įmonės pridėtinės vertės rodiklius, kurie ženkliai lenks vidutinius analogiškus panašia veikla užsiimančių įmonių rodiklius
Projekto vykdymo biudžetas – 40 200,00 Eur;
Gauto finansavimo suma – 30 000,00 Eur.
Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2020 m. birželis – 2021 m. gruodis.
Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“